Det perfekta verktyget för att spara tid och behålla miljön
till kontrollerad kostnad!

Regelbundet underhåll av vattendrag för att begränsa risken för översvämning (isproppar), akuta arbeten på grund av stora väderförhållanden, hydromorfologiska eller hydroekologiskt arbete, korsning, passage arbeten, nedgrävningsarbeten eller morfologisk reparation, de flexibla bjälksättningarna Water-Gate © är det perfekta verktyget för att spara tid och bevara miljön, till en kontrollerad kostnad.

Otrolig effektivitet flexibla bjälksättningar Water-Gate©