Projektbeskrivning

Installation parallellt med vattendrag eller U-formad bjälksättning

Detta är den föredragna installationen för flodbanker och arbeten som endast använder en del av vattendraget | Vattendrag som inte kan stängas av helt och hållet.

bjälksättning parallellt med floden

Manöver

Förberedelse på flodbank
Veckla ut de flexibla bjälksättningarna, depilera dem, sätt ihop dem igen.

Placering i vattendraget
Dra bjälksättningen över vattnet till önskad plats och håll framkanten ovanför vattenytan.
Positionera bjälksättningen som önskas (L eller U eller diagonalt).

Nedsänkning
Sätt ner framkanten längst ner i vattenströmmen.
Stå på framkanten och sedan ballast.

Förtöjning
Sätt fast framkantsmetallringarna med insatser för att förhindra glidning tills den uppblåsbara bjälksättningen trycksätts.

Torkning
Börja pumpa utrymmet som ska torkas.

Share This Story, Choose Your Platform!