# 4 | L-formad kofferdam | Stöd på en brohög

Detta är en typisk installation för arbeten med en eller flera pelare.

Börja på flodbanken går över pelaren uppströms, se till att ha:

  • en tillräckligt lång barriär för att försegla mot däcksegeln
  • en öppning mellan stöden som är tillräcklig för att låta dammen passera.
Flexibel Water-Gate © kofferdammar. Diagram över en L-formad installation som stöds av en brygga. Fall nr 4

Beroende på sluttningen och strömmens styrka kan det vara nödvändigt att tillhandahålla ett dubbelsystem nedströms bron.
I det här fallet överskrider man inte den valda pelaren och fixerar fördämningen mittemot startflodbanken.

" Flexibel Water-Gate © kofferdammar. Diagram över en dubbel installation i L uppströms och nedströms med stöd på en brygga. Låg sluttning. Fall nr 4bis"
" River fungerar. Flexibel Water-Gate © kofferdammar. L-formad installation nedströms. Munstycke, avledning av en ström."
" River fungerar. Flexibel Water-Gate © kofferdammar. L-formad installation uppströms. Munstycke, avledning av en ström."
" River fungerar. Flexibel Water-Gate © kofferdammar. Munstycke, avledning av en ström."