Projektbeskrivning

Installationen vilar på en bropelare | Verk av avsnitt

Detta är en typisk installation för arbeten med en eller flera pelare.
Börja på flodbanken går över pelaren uppströms, se till att ha:

  • en tillräckligt lång barriär för att försegla mot däcksegeln
  • en öppning mellan stöden som är tillräcklig för att låta dammen passera.
bjälksättningar flod på brygga piren

Beroende på sluttningen och strömmens styrka kan det vara nödvändigt att tillhandahålla ett dubbelsystem nedströms bron. I det här fallet överskrider man inte den valda pelaren och fixerar fördämningen mittemot startflodbanken.

bjälksättningar installeras på uppströms och nedströms bryggor
bjälksättningar parallell du strömma

Anordning uppströms

bjälksättningar torkning av munstycken

Anordning uppströms

bjälksättningar byt ut munstycket i floden

Anordning nedströms

bjälksättningar på munstycken i floden

Anordning nedströms