# 3 | Skär en arm av floden – en försörjningskanal

Principen: blockera huvudflödet eller sekundärarmen i en flod

Det är en vinkelrät installation (fall # 1), förenklad (kofferdam placerad vinkelrätt mot bankerna, utan rörledning).
Uppströmsflödet går genom flodens arm som förblir fri.

Det är viktigt att ta bort siltet från installationsområdet.

Om vattennivån är viktig, försök hitta en plats på flodens arm där djupet är det lägsta.

Om strömhastigheten är hög rekommenderas det att begränsa flödet i flodens arm så mycket som möjligt för att underlätta installationen (vinning, träplankor, big-bags).

bjälksättning flodkanalisering