Water-Gate©: smidigt skydd av städer och företag!

Aktivt översvämningsskydd för städer, industriområden, transportnät, företag och privatpersoner. Det finns ingen oundviklighet att drabbas av de katastroferna som har meddelats. Den flexibla tekniken Water-Gate© låter dig skydda dig där problemet är som störst.

Konkurrensfördelar

Upptäckta rapporter

Logo La Rochelle Ville touchée par la tempête Xynthia en 2010
Vid investeringar är kostnaden oändligt mycket billigare än permanenta skydd och sedan på estetisk nivå kan man inte disfigurera en hamn som La Rochelle.
Jean-François FOUNTAINE, Maire de La Rochelle
Mathieu Dupont Directeur de Projets Risques Littoraux - La Rochelle
Water-Gate © -lösningen som har valts gör det möjligt att undvika att beröra vägarna och göra tungt arbete. Dessa enheter är både lätta och snabba att distribuera.
Mathieu DUPONT, La Rochelle Risques Littoraux