Akut inneslutning av förorenade vätskor | Water-Gate©

Tee suojapato ennätysajassa: kvarhållande av brandsläckande vatten.

Avvika till en neutral zon: kemisk förorening, förorenade vätskor.

En flexibel och lätt lösning, som passar alla områden av intervention, utan förankring, oavsett markens natur (betong, makadam, jord, murar …) och dess lättnad (sluttning, gränser, hinder etc.).

Hydrodynamisk ballast: Barriären glider inte vid plötslig ankomst av vatten.

Retentionsbarriären för Water-Gate© kan installeras medan utsläppet redan har börjat!

Dammhållande vatten brand princip

Innovation Water-Gate©
Flexibel lösning för begränsade platser

Kemisk resistens