Vattentäthet +

Tätningsduk + bituminöst lim

Vid speciellt arbete eller semi-permanent installation är det möjligt att avsevärt stärka dammens ogenomtränglighet samtidigt som dess integritet bevaras. Tekniken som ska utföras på torr mark består av läggning av polyesterremsor belagda med polyuretan, som sträcker sig en remsa bituminhaltigt klister på ena sidan och damens främre kant å andra sidan.

Val

TILLÄGGSPRODUKTER

Förbättra tätningen av dammen. Olika lösningar framställda efter kemisk risk.

Semi-permanent låghus inneslutning. Hjälper till att blockera eller avleda oavsiktligt kemikaliespill.

Flexibla klibbiga polyuretanplattor för nödförslutning av små öppningar (dräneringsgaller, buffert, dörrbotten)

Det finns inget effektivt ytskydd utan översvämningsriskkontroll genom underjordiska nätverk. MegaSecur.Europe studerar nätverken på webbplatsen som ska skyddas och tillhandahåller en lösning anpassad till varje situation.

Inget mobilt översvämningsskydd är helt vattentätt. Vi tillhandahåller pumplösningar för att samla upp läckande vatten och tömma det bortom dammen: självsugande motorpumpar eller mopppumpar kopplade till generatorer.