Projektbeskrivning

Vattentäthet +

Tätningsduk + bituminöst lim

Vid speciellt arbete eller semi-permanent installation är det möjligt att avsevärt stärka dammens ogenomtränglighet samtidigt som dess integritet bevaras. Tekniken som ska utföras på torr mark består av läggning av polyesterremsor belagda med polyuretan, som sträcker sig en remsa bituminhaltigt klister på ena sidan och damens främre kant å andra sidan.