Hur det fungerar?

Flexibla dammar WT-serien är lätta och enkla att installera. De kan blockera föroreningar eller skapa en mobil sugpunkt oberoende av vattendragets profil.

föroreningsdamm i flod 3D-kolvskiljare

Motverkar miljöförstöring

Fånga föroreningen innan den sprids

Föroreningsdammen Water-Gate© har låga öppningssystem som kan användas för att låta vattenflödet rensas. Denna ytbehållning bidrar till förtjockning av föroreningsskiktet medan det behandlas. Släpphålen kan öppnas eller stängas under användning.

Principen för Watergate-dammen för utomhusbrandförsvar

Brandskydd

Bättre att använda naturliga vattenpunkter

De flexibla dammarna gör att pumpmaskinerna kan dras in i hela det hydrografiska nätet: landsbygdsområden, berg och skogsbränder. Den minsta ru, vattenströmmen eller vattendraget blir en brandreserv mobiliserad av brandmän.
En liten vattensamling 10 l / s räcker för att snabbt mata 2 brandslangar.

1

POSITIONERING

Rulla ut dammen i vattendrag, framkant uppströms. Centrera bjälksättningen, se till att ändarna är uppe på flodbankerna. Veckla ut