Kam med fastsättningslinje

Val

TILLÄGGSPRODUKTER

Ballastnät utformat för att vara anslutet till dammen med de främre kantfästringarna.

MegaSecur har utvecklat ett skräddarsytt spill med en flexibel slang (DN 450) för att evakuera de flytande föroreningarna.

Fixera de absorberande rören. Fastsättningslina som alternativ. Tillförsel av lämpliga oleofila produkter.