#7 | Avvikelse mot en neutral zon

Blockera flödet och ändra riktningen på flödet

  1. WL-06-serien är extremt snabb att installera. Den fungerar som en mobil bård (maximal retention på 15 cm) och förhindrar vatten från att forsa in i låga punkter.
  2. Det är också möjligt att flytta flödet från ena sidan av en väg till den andra med hjälp av brytningen.
  3. Slutligen, oavsett Water-Gate©-dammen, är det möjligt att blockera flödet och höja vattennivån tills det kommer ut i en mer gynnsam riktning.