#6 | Blockering av ett dike/dämning/kanal

Flexibla kofferdammar omsluter alla hinder

  1. Den nedre duken måste sättas på plats och kramar om hindret utan spänning för att begränsa läckage så mycket som möjligt.
  2. Dammens ändar (utan vatten) måste fixeras utan att hindra den övre dukens korrekta utplacering.