#2 | Brandsläckningsvatten – Plan mark

Metod för att begränsa brandsläckningsvatten på planmark

 1. Skapa en avrinningsplan
 2. Identifiera utgångspunkterna för dagvattennätet som måste stängas
 3. Kompensera för bristen på lutning genom att öka storleken på översvämningszonen
 4. Vi kan behöva översvämma byggnaderna
 5. Utnyttja passiva skydd maximalt: trottoarkanter, väggar, vallar
 6. Begränsa oförseglade områden så mycket som möjligt
 7. Använd borttagbara skydd där passiva skydd inte kan installeras (passager, körfält, känslig infrastruktur)

Utbyggnadsdiagram av 3 Water-Gate© flexibla dammar – 35m

Strategi: använd befintliga passiva skydd (väggar, trottoarkanter, farthinder, vallar etc.) och komplettera dem med löstagbara skydd.

Dränkbar yta: 5200 m2

 • 1 WL-2017 + 1 WL-2020 + 1 WL-2030 + 10 BP-70 | Max höjd: 50cm
 • Installationstid: 3 personer 20 min

Inneslutningsvolym: 800 m3

Utbyggnadsdiagram av 4 Water-Gate© flexibla dammar – 43m

Strategi: använd befintliga passiva skydd (höljesväggar) och komplettera dem med borttagbara enheter.

Dränkbar yta: 2300 m2

 • 2 WL-2030 + 2 WL-2050 | Max höjd: 50cm
 • Installationstid: (snabbinstallation på plats): 2 personer 10 min

Kumulativ inneslutningsvolym: 450 m3