#3 | Brandsläckningsvatten – begränsade utrymmen

Håll släckvatten vertikalt mot byggnaden

  1. Detta tillvägagångssätt bör endast övervägas om det är omöjligt att begränsa släckningsvattnet utomhus eftersom det innebär manuell installation vilket kan vara svårt beroende på omständigheterna kring branden
  2. Sörj för fullständig tätning av nätverken (ventiler, tätningsballonger, tätningsplattor)
  3. Identifiera alla öppningar
  4. Beräkna retentionshöjden för varje öppning
  5. Förstärk passiva skydd så mycket som möjligt: väggar, farthinder
  6. Placera de avtagbara skydden nära varje öppning

Utbyggnadsdiagram av 29 Water-Gate© flexibla skydd – 75m

Strategi: inneslutning i byggnaden

Dränkbar yta: 54550 m2

  • 25 BP-70 | Max höjd: 7 cm
  • Installationstid: 3 personer 15 min

Inneslutningsvolym: 2900 m3