#5 | Att höja en retentionsbassäng

Nödinneslutning: flexibla dammar fungerar som ett löstagbart valv

  1. Använd markens topografi för att skapa en retentionsdamm genom att begränsa den totala längden som ska utplaceras.
  2. Samla upp läckvatten genom att pumpa / filtrera klart vatten med utsläpps hål inbyggda i dammen.
  3. Underhåll regelbundet installationsutrymmet och tillhandahåll föroreningsutrustning