#4 | Industrial Waters – Nödinneslutning

Flexibla dammar anpassar sig till terrängens morfologiska egenskaper

  1. Water-Gate© flexibla dammar kan installeras oavsett form eller relief på terrängen: planmark, sluttande, installation i ett rör, i en kanal, i en sedimenteringsbassäng, på en vall, etcetera
  2. Tätheten beror på markens egenskaper, vattnets djup och installationens kvalitet.
  3. Det finns olika tekniker för att förstärka tätskikt på torr mark.
  4. PVC-presenning tål en mängd olika kemikalier i höga koncentrationer.
KEMISK RESISTENS