Projektbeskrivning

Återkommande kraftfulla översvämningar i centrala England

flood woodborough UK

171-173 Main Street
Woodborough, Nottingham NG14 6DD
53.023481, -1,052563
Risk Återkommande översvämningar i en by “vatten rusar ned huvudgatan”
Utplacerad längd 15,2 m
Material 1 WL barriärrullen 1450
Skyddshöjd 35 cm
Genomförande 15′
Montering Vilande på två väggar som är mittemot varandra
Ort Woodborough/Storbritannien

Skydda mot översvämning av en fasad, runt omkring en byggnad

Översvämningsskydd: det är ofta effektivare, enklare och billigare att installera en flexibel översvämningsbarriär längs en fasad än flera enskilda överspänningsportar, vattentäta dörrar, inbyggda portar eller sandsäckar.

Anti översvämning dammen Watergate används för att skydda en gata från en mudslide

Water-Gate dammbarriär kräver inte platsberedning, extrautrustning eller en fast installation som kan försämra webbplatsens estetik.

Översvämningsskydd av en husfasad med watergate dammen 3d design

Vattenportens överspänningsskydd anpassar sig till all terräng: kullar, grus, trottoar, trappor, garagehöjd… Terrängen behöver inte vara platt.
Water-Gate kan passera över hinder. Vattnets tryck på duken kommer att matcha föremålet, så att läckor undviks.
Översvämningsskydd Water-Gate kan vara krökt, i alla punkter och i alla riktningar.

dammen Watergate översvämning skyddar en stadsdel av ett jordskred

översvämningsskydd av fasader