Projektbeskrivning

Aluminiumbarriärer

Detta skydd är utformat för att skydda ultrakänsliga platser i byggnader.
Högspänningsutrymme, telekomcenter, datorservrar …
Det ger ett perfekt vattentätt översvämningsskydd, även för långvariga översvämningar.

Arkstaplar är inbäddade mellan skenorna som är fastade på väggarna.

Skyddshöjder: 25 cm | 50cm | 75cm | 100 cm | 125cm | 150 cm | 175cm
Höjden på stolparna: skär till mått
Längden på arkhögarna: skär i storlek | förstärkningar som krävs för arkhögar över 4 m och från 100 cm i höjd.

Mellanlagshög

Mellanplåthög med förstärkning

Arkhög på tröskeln med förstärkning

EPDM-läpptätningar för täthet mellan glid och vägg / mellan glid och stapel.
Mellanförseglingar i gummi mellan lakning och för stolpar.
Komprimerbar tätning för tröskel med spännkrafter.

Installation mellan två väggar

Installation som en vägglampa (mot två väggar)

Blandad pose