Projektbeskrivning

Installera bjälksättningen vinkelrät mot vattenflödet | brant sluttning

I händelse av låg lutning, är det rekommenderat att inrätta två flexibla bjälksättningar uppströms och nedströms om torkzonen. Bjälksättningen som är placerad nedströms kan generellt ha en lägre höjd.

Bjälksättningarna är förtöjda med hjälp av stavar i metallringarna i den främre kanten för att förhindra glidning tills trycket har uppnåtts i den uppblåsbara bjälksättningen.

Länspumpning av arbetsområdet.

cofferdam flodkanal nedströms uppströms installation

Manöver

Förberedelse på flodbank
Veckla ut de flexibla bjälksättningarna, depilera dem, sätt ihop dem igen.

Placering i vattendraget
Om längden på en enda bjälksättning är tillräcklig, rulla den direkt mot vattenströmmen och depliera den.
Dra annars i de förhandsanslutna bjälksättningarna genom att hålla krokanslutningarna ovanför vattenytan.
Centrera bjälksättningen, se till att ändarna är uppe på flodbankerna.

Inneslutning
Placera fastsättningen längst ner i vattnet.
Håll den upprätt på krokanslutningen tills bjälksättningen kommer under tryck.

Lastanordningar
Lasta krokanslutningen med hjälp av lastpåsar eller stenar i vattnets strömriktning.

Säkringar
Om flodbankerna är vertikala, fäst ändarna på den borttagbara bjälksättningen så att den inte faller tillbaka i vattnet.