Projektbeskrivning

Underhållsarbeten på dammens tröskel

Denna installation gör det möjligt för ingripande med rep för inspektion eller arbete på en del av väggen.

Bjälksättning Watergate flod på tröskeln

Share This Story, Choose Your Platform!