Pumpar och kompressorer

Nedsänkbar elektrisk pump
Flödeshastighet 19,8 m3 /h

Termisk motorpump för laddat vatten
Flödeshastighet 60 m3 /h

Flytande motorpump för laddat vatten
Flödeshastighet 144 m3 /h

Pumpning av sippande vatten

Inget mobilt översvämningsskyddssystem är helt vattentätt. Själva ytan som dammen ligger på är inte 100% vattentät.

Det är viktigt att kombinera Water-Gate © flexibla dammar med pumpmedel.
Liksom på en båt är principen att samla in släpvatten, vid lågpunkten nedströms om den flexibla dammen och att avvisa dem över åsen.

Läckhastigheten beror på många faktorer:

  • Underjordiska rör
  • Typ av jord
  • Hinder på marken
  • Retentionhöjd (hydrostatisk tryck)
  • Kvalitet på genomförandet
  • Pluviometri

Vi beräknar en läckhastighet med säkerhetsmarginal för varje installation.
Vi rekommenderar att du använder självprimningspumpar eller lågpumpar i kombination med generatorer.

Val

TILLÄGGSPRODUKTER

Inget mobilsystem för översvämningsskydd är helt vattentät. Vi tillhandahåller pumpningslösningar för att samla ihop läckagevatten och tömma det bortom dammen: självförstärkande motorpumpar eller mopp-pumpar kopplade till generatorer.

Megasecur har utvecklat en anpassad fördämning för lätta utlopp (DN 450), ekologiska, utan pump, med en slang för nedströms urladdning. Man kan placera flera fördämningar om så krävs.

Perfekt anpassad till den kompletterande ballastningen av Water-Gate © barriärerna: 15 KG / linjär mätare. Robusta och lätta att hantera (tre handtag), de är lätta att ladda och lossa i vatten: polyetylenät.

Filterdamm Water-Gate© kombinerar fördelarna med flexibla kofferdammar och naturligt halm. Det gör att vattnet kan dekanteras och filtreras i enlighet med dess grumlighet.