Avskiljningsdamm och fint materialfilter (partiklar suspenderade i vatten)

Nedläggnings- och filtreringsdamm

Den flexibla Cofferdam skapar en avvecklingsbassäng
– Det kan ställas in oavsett flodens profil utan förankring
– Det förblir stabilt vid överflöde och skapar en konstgjord tröskel som begränsar flödeshastigheten och främjar sedimentering uppströms

Kassastammens struktur gör att halmbalarna kan kilas mellan skiljeväggarna

Släpphål gör att filtrering kan tvingas genom halmbalarna

Water-Gate © -dammar med släpphål | WT-serien

Halm: ett ekologiskt filtreringsmedel

 • Vatten laddat med fina material kan kväva vilda djur och förstöra livsmiljöer om de släpps ut som de är.
 • Öppningen av släpphålen gör att flödet kan tvingas genom halmbalarna. Halmbalar främjar sedimentering och filtrering av sediment.
 • Sedimenten som fångats av halmbalen migrerar gradvis in i den och täpper balen efter mer än en vecka jämfört med några timmar för geotextilier.
 • Miljöfördelar: bevarande av känsliga endemiska arter och begränsning av igensättning av flodbädden.
 • Rekommenderade mått:
  Små stövlar 30 cm x 40 cm x 80 cm eller halm i nätpåsar

Fördelar

 • Snabb och pålitlig installation oavsett flodens profil och till och med i halvt djupt vatten (upp till 150 cm)
 • Tillåter att 100% av det laddade vattnet fångas upp
 • Möjlighet att helt blockera flödet vid hög grumlighet / sedimenteringsläge
 • Kontroll av uppströmsnivån tack vare släpphålen
 • Vid överflöde fördelas flödet över hela längden. Dammen fungerar som en damm, vilket begränsar flödeshastigheten och främjar sedimentering
 • Stannar på plats även i en flodhändelse
 • Möjlighet att kaskadera flera dammar (om tillräcklig lutning)
 • Gör det enkelt att byta halmbalar vid igensättning utan att kompromissa med dammens effektivitet och utan att böter släpps ut

Kontinuerlig filtrering | Öppen position

Massiv sedimentingång | Stängd position

Absorberande oljebommar

För att fånga supernatantföroreningarna (kolväten, oljeläckage på byggmaskiner) är det möjligt att fästa flytande absorberande bommar vid nivån på åskanten, vilket kommer att åtfölja barriärernas höjdvariationer under hela byggarbetsplatsen.

Val

TILLÄGGSPRODUKTER

Inget mobilsystem för översvämningsskydd är helt vattentät. Vi tillhandahåller pumpningslösningar för att samla ihop läckagevatten och tömma det bortom dammen: självförstärkande motorpumpar eller mopp-pumpar kopplade till generatorer.

Megasecur har utvecklat en anpassad fördämning för lätta utlopp (DN 450), ekologiska, utan pump, med en slang för nedströms urladdning. Man kan placera flera fördämningar om så krävs.

Perfekt anpassad till den kompletterande ballastningen av Water-Gate © barriärerna: 15 KG / linjär mätare. Robusta och lätta att hantera (tre handtag), de är lätta att ladda och lossa i vatten: polyetylenät.

Filterdamm Water-Gate© kombinerar fördelarna med flexibla kofferdammar och naturligt halm. Det gör att vattnet kan dekanteras och filtreras i enlighet med dess grumlighet.