Projektbeskrivning

Logformad ballast | Grus

Utmärkt manövrerbarhet
Vikt: 15 kg per linjär meter
Hög motstånd: PE-nät Hög täthet
Grus från 4 mm till 16 mm
Levereras full: 120 cm x 26 cm
Enhetsvikt 18 kg till 20 kg
Förpackad i en “Big Bag” på 50 enheter

Laddar vatten snabbt för vattenlevande anläggningar.
Tappar snabbt ut vatten, vilket underlättar hanteringen.
Återanvändbar många gånger.