Project Description

Hur man stänger regnvattenavlopp och rör

Det är nödvändigt att förhindra att vattnet går upp genom avloppsnätet, under och bakom skyddsbarriären.

Uppblåsbara ballonger kommer att installeras i rören som kan fyllas med översvämningsvatten.

Varje ballong måste vara korrekt dimensionerad, utrustad med en tryckmätare och en pneumatisk slang för att kunna kontrollera installationen under översvämningens varaktighet.

Share This Story, Choose Your Platform!