Project Description

Utsläppningshål

Styra utloppsflödeshastigheten för vattnet.

För att förhindra att överstående överflöden måste man bibehålla stabil höjd uppströms dammen.
Öppna vid foten av dammen erforderligt antal frigörningshål för att upprätthålla en stabil nivå i dammen.
Det är möjligt att öppna och stänga utsläppningshålen under användning genom att trycka på luckan.

Släpp ut hål för evakuering av förorening

Teknisk data:

  • Antal: 10 släpphål per barriär som standard. Möjlighet att lägga till vid beställning.
  • Diameter: 4,5″ eller 11,4 cm
  • Hastighet: den varierar mellan 35 m3 och 75 m3/timme beroende på lagringshöjd.
  • Kardborrlåsning möjliggör öppning och stängning under användning
  • Riktningsventilen som hålls med remmar styr flödet direkt på gruvfliken för att underlätta ingripandet och för att skydda vattenströmmen.
förhindrande föroreningsdämpningshål
Watergate föroreningsdamm för floder öppna frigöringshål
Föroreningskammare för floder

Share This Story, Choose Your Platform!