Lossa hål, stängbara

Styra utloppsflödeshastigheten för vattnet.

För att förhindra att överstående överflöden måste man bibehålla stabil höjd uppströms dammen.
Öppna vid foten av dammen erforderligt antal frigörningshål för att upprätthålla en stabil nivå i dammen.
Det är möjligt att öppna och stänga utsläppningshålen under användning genom att trycka på luckan.

trous de relâche pour l'évacuation de la pollution

Teknisk data:

  • Diameter: 4,5″ eller 11,4 cm
  • Kardborrlåsning möjliggör öppning och stängning under användning
  • Riktningsventilen som hålls med remmar styr flödet direkt på gruvfliken för att underlätta ingripandet och för att skydda vattenströmmen.
Referens Antal frigöringshål per spärr
WT-2825 14
WT-2835 24
WT-2850 39
WT-3930 19
WT-3950 39

Anpassad tillverkning för WT-50 och WT-60 modeller

barrage anti pollution water-gate pour les rivières trou de relâche ouvert
barrage anti pollution trous de relâche